Back

ⓘ Lietuvos vėliava
                                               

1-as lietuvių dragūnų pulkas

1-as lietuvių dragūnų pulkas – Prūsijos karalystės 1717 m. suburtas lietuvių dragūnų pulkas, kuris buvo išformuotas 1919 m. Šis pulkas buvo vienas iš seniausių visoje Prūsijos kariuomenėje.

Lietuvos vėliava
                                     

ⓘ Lietuvos vėliava

Lietuvos valstybės vėliava – Lietuvos tautinė vėliava, oficialus valstybės simbolis – trispalvė vėliava, oficialiai naudota tarpukario nepriklausomybės metais, sovietų okupacijos metu uždrausta ir vėl naudojama nuo 1989 m. kovo 20 d.

                                     

1. Aprašymas

Lietuvos valstybės vėliava yra tautinė vėliava – audeklas, susidedantis iš trijų lygių horizontalių spalvų juostų: viršutinės – geltonos, vidurinės – žalios, žemutinės – raudonos.

Kai Lietuvos valstybės vėliava iškeliama vertikaliai, dešinėje heraldinėje pusėje turi būti geltona juosta, viduryje – žalia, kairėje – raudona.

Lietuvos valstybės vėliavos audeklo pločio ir ilgio santykis turi būti 3:5. Paprastai prie, virš ar ant pastatų keliamos Lietuvos valstybės vėliava yra 1 metro pločio ir 1.7 metro ilgio. Lietuvos valstybės vėliava gali būti ir kitokių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų matmenų, tačiau šių vėliavų audeklo pločio ir ilgio santykis visada turi atitikti santykį 3:5.

Minint gedulą, Lietuvos valstybės vėliava nuleidžiama 1/3 stiebo ilgio. Jeigu Lietuvos valstybės vėliava keliama ne ant stiebo, ji keliama su gedulo ženklu – prie vėliavos koto prisegamas 10 cm pločio juodas kaspinas, kurio galai siekia vėliavos apačią.

Lietuvos heraldikos komisijos patvirtintos Lietuvos vėliavos spalvos:

                                     

2. Vėliavos kėlimas

Lietuvos valstybės vėliava prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų iškeliama šiomis dienomis:

 • Kovo 29 d. – Lietuvos įstojimo į NATO dieną;
 • Lapkričio 18 d. – Latvijos nepriklausomybės paskelbimo dieną;
 • Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena;
 • Gegužės 1 d. – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną;
 • Lapkričio 23 d. – Lietuvos karių dieną.
 • Gegužės 9 d. – Europos dieną;
 • Sausio 1 d. – Lietuvos vėliavos diena;
 • Birželio 15 d. – Okupacijos ir genocido dieną su gedulo ženklu;
 • Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena;
 • Vasario 24 d. – Estijos nepriklausomybės diena;
 • Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties dieną su gedulo ženklu;
 • Rugpjūčio 31 d. – Laisvės dieną;
 • Spalio 25 d. – Konstitucijos dieną;
 • Liepos 15 d. – Žalgirio mūšio dieną;
 • Rugpjūčio 23 d. – Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną
 • Rugsėjo 23 d. – Lietuvos žydų genocido dieną su gedulo ženklu;
 • Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena;
 • Liepos 6 d. – Valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną;

Lietuvos valstybės vėliava prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų pastatų, gyvenamųjų namų iškeliama:

 • Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena;
 • Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena;
 • Liepos 6 d. – Valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną;
                                     

3. Istorinė valstybės vėliava

Greta valstybės vėliavos Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. liepos 8 d. įteisino Lietuvos valstybės istorinę vėliavą. Jos prototipas – per 1410 m. Žalgirio mūšį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės naudotos vėliavos. Pasak J. Dlugošo, 30 iš 40 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pulkų turėjo raudonas vėliavas su išsiuvinėtu šarvuoto raitelio, iškėlusio kalaviją, atvaizdu; kitų dešimties pulkų vėliavose buvo išsiuvinėti Gediminaičių stulpai.

Lietuvos valstybės istorinė vėliava – istorinis valstybės simbolis – audeklas, kurio raudoname lauke vaizduojamas sidabrinis šarvuotas raitelis ant balto žirgo, dešinėje rankoje laikantis virš galvos iškeltą sidabrinį kalaviją. Raitelio kairįjį petį dengia mėlynas skydas su dvigubu auksiniu kryžiumi, žirgo balnas, gūnia, kamanos ir diržai mėlyni, kalavijo rankena, kamanų žąslai, balno kilpa ir pentinas, makšties bei žirgo aprangos metaliniai sutvirtinimai – auksiniai. Vėliavos pločio ir ilgio santykis – 3:5.

Lietuvos valstybės istorinę vėliavą numatyta nuolat iškelti virš Lietuvos valdovų rūmų Vilniuje, Trakų pilyje ir Karo muziejaus skverelyje Kaune. Istorinę vėliavą taip pat numatyta nuolat iškelti: vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – prie Signatarų namų pastato Vilniuje, kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, liepos 6 d. – Valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – prie Respublikos Prezidento rezidencijos, liepos 15 d. – Žalgirio mūšio dieną – prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, spalio 25 d. – Konstitucijos dieną prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, Prezidento rezidencijos ir Vyriausybės.                                     

4. Istorija

Nuo XVIII a. pabaigos Europoje įsivyravo tendencija valstybėms susikurti nacionalines vėliavas, kurios paprastai būdavo įvairių spalvų juostų deriniai. Lietuvos valstybės vėliava – tautinė vėliava – kurta dviem etapais. Pirmuoju tautinių spalvų ieškojo demokratiškai nusiteikusi bajorija, siekianti atkurti Lietuvos ir Lenkijos unijinę valstybę, antruoju – lietuvių inteligentija, žadinusi tautinę savimonę, o vėliau kūrusi savarankišką Lietuvos valstybę.

Pirmosios žinios apie Lietuvos tautines spalvas siekia T. Kosciuškos 1794 m. sukilimo laikus: Lietuvos tautinės aukščiausiosios tarybos 1794 m. gegužės 18 d. sprendimu mėlyna ir žalia tautine kokarda pasipuošė apie 3000 uniformuotų Vilniaus gvardiečių. Kokardos, segamos prie uniforminių kepurių ir kitų galvos apdangalų, iki 1863 m. sukilimo simbolizavo tautiškumą. Mėlyna spalva reiškė pastovumą, žalia – viltį.

Diskusija dėl Lietuvos ir Lenkijos tautinių spalvų vėl atgijo per 1830-1831 m. sukilimą. Buvo siūloma mėlyna, balta ir raudona, balta ir raudona simbolizavo Lenkiją, mėlyna – Lietuvą. Taip pat buvo siūloma balta ir raudona arba tik balta vėliava. 1831 m. vasario 7 d. Lenkijos karalystės seimas nutarė tautine laikyti baltą ir raudoną Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės herbų spalvos kokardą. Šį sprendimą kritikavo kairiųjų atstovas Joachimas Lelevelis, pavadinęs baltą ir raudoną Seimo spalvomis, atstovaujančiomis aristokratijai ir monarchijai, todėl vieni sukilėliai dėvėjo baltą ir raudoną, kiti – baltą, raudoną ir mėlyną kokardą.

Dar kartą tautinių spalvų problema iškilo per 1863 m. sukilimą – sukilėlių jungtiniame herbe Lenkijos erelis pieštas raudoname, Lietuvos raitelis – mėlyname turėjo būti raudoname, o Rusios arkangelas Mykolas – baltame lauke. Šias spalvas imta naudoti ne tik kokardose, bet ir vėliavose, vadinti jas tautinėmis spalvomis. Numalšinus 1863 m. sukilimą tautinės vėliavos kūrimu ėmė rūpintis nauja, daugiausia valstiečių kilmės, lietuvių inteligentija.

Pirmosios vėliavos, naudotos kaip tautinės, dėl Rusijos valdžios vykdomos priespaudos ir persekiojimų atsirado ne Lietuvoje, o užsienyje. Jau nuo XVII a. buvo žinoma Mažosios Lietuvos žalia, balta ir raudona vėliava. Ją 1829 m. perėmė Karaliaučiaus studentų korporacija "Lituania", 1885 m. Birutės draugija Tilžėje. Nuo 1914 m. ją dažnai kėlė JAV lietuviai, pabėgėliai į Rusiją, 1918 m. lietuviai kariai Pirmojo pasaulinio karo Rumunijos fronte. Ypač daug vėliavų bei tautinių juostų sukūrė JAV lietuvių draugijos. 1894 m. sukurta mėlyna ir balta, balta ir mėlyna vėliava su raiteliu viduryje. Pastaroji – audeklas, padalytas į 2 lygias baltos prie koto ir mėlynos spalvos dalis, 1900 m. Susivienijimo lietuvių Amerikoje suvažiavimo paskelbta tautine. Kitos lietuvių draugijos turėjo mėlyną, raudoną, geltoną ir mėlyną 1900 m., Niujorkas, raudoną, baltą ir mėlyną 1905 m., Čikaga, baltą, raudoną ir mėlyną data nežinoma, Čikaga, raudoną, žalią ir mėlyną data nežinoma, Baltimorė, raudoną, žalią ir geltoną 1912 m., Baltimorė, mėlyną, baltą ir raudoną 1914 m., pretendavo į tautines spalvas, geltoną, žalią ir raudoną 1914 m., Čikaga ir kitokių vėliavų. Tokią įvairovę lėmė lietuvių grupelių susiskaldymas ir išsibarstymas – tautinės vėliavos idėjai įgyvendinti trūko stipraus vienijančio centro, galinčio suvienodinti tą ar kitą vėliavos variantą.

Pirmą kartą pačioje Lietuvoje kokia turėtų būti tautinė vėliava, svarstyta Didžiajame Vilniaus Seime 1905 m. Jonas Basanavičius "Vilniaus žiniose" prieš pat šį visuomenės atstovų susirinkimą pasiūlė Lietuvos tautine vėliava pripažinti LDK vėliavą su baltu raiteliu raudoname lauke, tačiau dėl neigiamų asociacijų su tuo metu per revoliucinį judėjimą paplitusiomis raudono lauko vėliavas daugeliui visuomenės veikėjų LDK vėliava neatrodė priimtina kaip atsikuriančios valstybės simbolis. Be to, J. Basanavičiaus pasiūlymas daug kam buvo nepriimtinas, nes Vytis raudoname lauke visada buvo valstybės vėliava.

Rimtos diskusijos dėl šalies vėliavos Lietuvoje atsinaujino tik 1917 m. 1917 m. birželio 6 d. lietuvių visuomenės veikėjų pasitarime J. Basanavičius vėl siūlė vėliavą su baltu raiteliu raudoname lauke, bet daugeliui susirinkusiųjų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės vėliava neatrodė tinkama būti tautine vėliava, be to, ji laikyta perdėm sudėtinga, nelengvai pasiuvama. Nutarta vėliavos spalvas išrinkti iš tautinių audinių. Ruošiantis Lietuvių konferencijai Vilniuje dailininkas Antanas Žmuidzinavičius parengė žaliai raudonos Lietuvos vėliavos projektą. Ja per konferenciją buvo papuošta Vilniaus miesto teatro salė. Šios dvi spalvos labiausiai dominavo tautiniuose drabužiuose, juostose. Tam pritarė ir JAV lietuviai. Tačiau konferencijos dalyviams A. Žmuidzinavičiaus pasiūlyta vėliava atrodė niūri.

Per konferenciją buvo parengtas dar vienas Lietuvos vėliavos projektas – archeologo Tado Daugirdo, kuris daugiau nei kiti vėliavų kūrėjai buvo susipažinęs su heraldika. Jis pasiūlė tarp žalios ir raudonos spalvų įvesti ploną geltonos spalvos juostą, kad vėliava būtų gyvesnė ir kad geltona spalva simbolizuotų aušrą. Lietuvių konferencija dėl vėliavos galutinai nieko nenusprendė, bet pavedė tai išspręsti sudarytai Lietuvos Tarybos komisijai, į kurią įėjo J. Basanavičius, A. Žmuidzinavičius ir T. Daugirdas. Komisija nusprendė A. Žmuidzinavičiaus vėliavos projektą papildyti dar viena – geltona spalva. Komisijos 1918 m. balandžio 19 d. protokolas skelbė, kad tautinę vėliavą sudaro trys spalvos: raudona apačioje, žalia viduryje ir geltona viršuje; vėliavos viršutiniame kampe, prie koto arba jos viduryje, privalo būti valstybės herbas. Tokią vėliavą 1918 m. balandžio 25 d. vienbalsiai patvirtino Lietuvos Taryba ir nutarė ją, gavus Vokietijos okupacinės administracijos leidimą, iškelti Vilniuje, Gedimino pilies bokšte. Spaudoje pasirodžius nepagarbiam straipsniui apie Vokietijos vėliavos nuleidimą ir lietuviškosios pakėlimą, vokiečiai į bokštą sugrąžino savo vėliavą, o trispalvę leido kelti žemiau arba šone. Lietuvos Tarybos Prezidiumas šios teisės atsisakė. Vokiečiams pasitraukus iš Vilniaus 1919 m. sausio 1 d. vakare Vilniaus komendanto K. Škirpos iniciatyva Lietuvos trispalvė antrą kartą iškelta Gedimino pilies bokšte, prie jos pastatyta sargyba, vėliava pagerbta šūvių salve. Trispalvė pilies bokšte plevėsavo iki sausio 6 d., kai Vilnių užėmė Raudonoji armija. 1997 m. liepos 3 d., Lietuvos Respublikos Seimas sausio 1 d. paskelbė Lietuvos vėliavos diena.

1922 m. pirmojoje Lietuvos Valstybės Konstitucijoje ir 1928 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įrašyta viena valstybės vėliava – geltonos, žalios, raudonos spalvos derinys be herbo. Ypač smarki diskusija kilo 1936 m.: vieni siūlė geltoną juostą dėti į vidurį – to reikalaujanti heraldika. Kiti tinkamiausia laikė Mažosios Lietuvos žalią, baltą ir raudoną vėliavą. Mstislavas Dobužinskis siūlė geltoną, raudoną ir baltą arba baltą, raudoną ir geltoną vėliavą, atitinkančią jo kurto herbo spalvas. Siūlyta net statmenų juostų žalia, balta ir žalia vėliava su raudonu dvigubu kryžiumi viduryje. 1938 m. Konstitucijoje trispalvė išliko, jos spalvos įvardytos Lietuvos tautinėmis spalvomis. 1940 m. gegužės 8 d. Valstybės herbo komisija pateikė Prezidentui M. Dobužinskio siūlomą geltonos, raudonos ir baltos vėliavos, kurios vienoje pusėje per vidurį pavaizduotas valstybės herbas, kitoje – Gediminaičių stulpai, projektą. Tolesnius sprendimus 1940 m. birželio nutraukė TSRS okupacija.

1940 m. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas vietoje trispalvės valstybine vėliava paskelbė raudoną vėliavą su auksiniu pjautuvu ir kūju kairiajame kampe. 1953 m. liepos 19 – 1988 m. spalio mėn. LTSR administracijos naudotoje vėliavoje buvo raudonos, baltos ir žalios horizontalios juostos, atitinkamai 8/12, 1/12 ir 3/12 vėliavos pločio.

Okupaciniu laikotarpiu įvairiomis progomis ypač vasario 16 d. žinomų ir nežinomų disidentų tautinė trispalvė kai kuriuose objektuose, viešose vietose būdavo iškeliama slapta kaip pasipriešinimo režimui ženklas.

Devinto dešimtmečio pabaigoje Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių, Sąjūdžio ir kituose viešuose visuomenės renginiuose pradėta kelti tautinę vėliavą. 1988 m. spalio 7 d. ji oficialiai iškelta Vilniaus Gedimino pilies bokšte. Visuomenės spaudžiama 1988 m. lapkričio 18 d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos vienuoliktojo šaukimo dešimtoji sesija pakeitė LTSR Konstituciją ir geltonai, žaliai ir raudonai vėliavai suteikė valstybės vėliavos statusą. Vėliavos spalvos atkurtos iš nepriklausomos Lietuvos vėliavų, kurias išsaugojo muziejai ir pavieniai asmenys. Geltona reiškia saulę, šviesą ir gerovę, žalia – gamtos grožį, laisvę ir viltį, o raudona – žemę, drąsą, už Tėvynę pralietą kraują. Lietuva pirmoji iš "sąjunginių respublikų" atkūrė savo istorinę vėliavą. Sprendimas dėl vėliavos keitimo galiojo ir TSRS, todėl Maskvoje lietuviška trispalvė kabėdavo šalia kitų "sąjunginių respublikų" vėliavų. Kadangi visų jų viršuje buvo raudona spalva, vėliavas kabinę darbininkai ne kartą yra suklydę ir pakabinę apverstą lietuvišką trispalvę.

1989 m. sausio 25 d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas patvirtino vėliavos spalvinį etaloną ir iš sovietinių vėliavų perimtas ilgio ir pločio proporcijas 1:2. 1991 m. Lietuvos vėliavą Gedimino pilyje Vilniuje saugojo Romualdas Šimanskas su kitais gynėjais. 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtino tautinės trispalvės kaip valstybinės vėliavos statusą 15 str. 2004 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Seimas atkūrė senąsias vėliavos proporcijas 3:5.

2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu K. Škirpos alėjos pavadinimas pakeistas į Trispalvės.

                                     

5. Literatūra

 • Lietuvos valstybinė vėliava Gedimino kalne sud. Liuda Gaigalienė, Vitalija Jočytė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008. – 96 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-415-88-6
                                     

6. Nuorodos

Vikiteka

 • Nutarimas dėl Lietuvos Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo
 • Siūlymas dėl Lietuvos Valstybės vėliavos pakeitimo
 • LR Valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas
                                     
 • Lietuvos TSR vėliava piln. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos vėliava sąjunginės respublikos vėliava stačiakampė trispalvė, sudaryta iš trijų
 • Respublikos valstybinių simbolių Baltarusijos vėliava aprašoma taip: Baltarusijos Respublikos valstybinė vėliava yra stačiakampis audeklas, kurį sudaro dviejų
 • valstybinė vėliava iš raudonos spalvos lauko su valstybiniu herbu Tai buvo neįprastų 1 prie 4 proporcijų raudona vėliava su herbu centre. Tokia vėliava niekada
 • Kazachijos TSR vėliava Kazachijos TSR herbas Vikiteka Kazachijos vėliava vexilla - mundi.com Kazachijos vėliava flags.net Europos valstybių vėliavos Azijos
 • žygiuoja į karą su savo vėliava su visais savo mirusiais, semdamasi iš jų jėgų ir drąsos Etimologas Ernstas Frenkelis žodį vėliava gretina su vė lankė
 • Čekijos vėliava Archyvuota kopija 2006 - 08 - 30 iš Wayback Machine projekto. angl. Čekijos vėliava angl. Vexilla - Mundi Europos valstybių vėliavos Vikiteka
 • Šiaurės Makedonijos vėliava yra raudonos spalvos su geltonos spalvos saule, iš kurios šviečia aštuoni spinduliai. Vėliava simbolizuoja naująją laisvės
 • ilgio santykis yra 1: 2 karinės 3: 5 Oficiali šalies vėliava nuo 1801 m. sausio 1 d. Ši vėliava simbolizuoja administracinę visų į Jungtinę Karalystę
 • Moldavijos vėliava yra trispalvė, susidedanti iš mėlynos, geltonos ir raudonos spalvos iš kairės į dešinę Centre yra Moldavijos herbas erelis laikantis
 • vėliavą nes pasak jų, ši vėliava reprezentavo tik Bosnijos ir Hercegovinos bosnius buvusius Bosnijos musulmonus Bosnijos ir Hercegovinos vėliava Archyvuota

Users also searched:

lietuvos vėliava vertikaliai, vėliava,

...
...
...