Back

ⓘ Istorinė geografija
Istorinė geografija
                                     

ⓘ Istorinė geografija

Istorinė geografija – gretima istorijos ir geografijos mokslams disciplina, tirianti šalių, regionų praeities fizinę, ekonominę ir politinę geografiją. Remiasi aktualizmo metodu. Objekto pobūdis glaudžiai sieja ją su gyventojų geografija. Žinių apie baltus, lietuvius, Lietuvą yra Europos keliautojų aprašymuose, archyvuose, archeologiniuose radiniuose, kartografiniuose dokumentuose, istoriniuose mokslo veikaluose, istoriniame šaltinyje Kryžiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymai, XIX a. ir XX a. pr. mokslininkų Simono Daukanto, Stanislovo Čerškio, Liudviko Adomo Jucevičiaus, Kazimiero Būgos, Jono Basanavičiaus raštuose. Pradininkas Lietuvoje – Povilas Matulionis. Istorinę kartografiją vystė Joachimas Lelevelis. Problemas tiria istorikai, archeologai, geografai, etnografai, lingvistai. Lietuvoje dėstoma Vilniaus ir pedagoginiame universitetuose.

                                     
 • Buvo žymus humanistas, rašytojas, istorikas, poetas ir mokslininkas. Geografijos veikale Kosmografija, arba Azijos ir Europos aprašymas Cosmographia
 • Respublikoje ir 1, 7 mln. Šiaurės Airijoje. Pagrindinis straipsnis: Airijos geografija Rytuose Airijos salą nuo Didžiosios Britanijos skiria Airijos jūra, Šv
 • Spiridonovas, Aleksandras Gorkinas ir kiti Enciklopedijoje aprašomi fizinės geografijos objektai kalnai, upės, jūros, vandenynai, žemynai, salos, ledynai ir
 • Baskija bask. Euskal Herria, isp. País Vasco, pranc. Pays Basque istorinis Europos regionas, esantis Iberijos šiaurėje. Šiuo metu jis padalintas tarp
 • procesus lemiančius šiuos dėsningumus. Tai sintetinis mokslas besiremiantis geografija biologija, geologija, klimatologija, ekologija ir evoliucija. Rūšių paplitimo
 • jūra, Jonijos jūra, Kretos jūra, Egėjo jūra. Šalis yra sudaryta iš šių istorinių regionų: Trakija, Graikijos Makedonija, Epyras, Tesalija, Peloponesas
 • sąlyginai lygioje teritorijoje  Urmijos lygumoje. Ananijus Širakacis savo Geografijoje mini, kad regionas garsėjo laukiniais asilais. Armėnai dalijo šį nachangą
 • kilęs iš persų kalbos ir reiškia penkios upės Tai apibūdina krašto geografiją ji apima derlingas žemumas vidurio Pakistane ir šiaurės vakarų Indijoje
 • Masagetija pers. ماساگت istorinė valstybė, kuri jungė įvairias gentis, gyvenusias Vidurinės Azijos stepėse, į šiaurės rytus nuo Kaspijos jūros šių
 • kuri Bosnijoje ir Hercegovinoje teka 252 km ir sudaro siena su Kroatijos istoriniu regionu Slavonija. Po jos eina Bosna, kuri teka 241 km šioje valstybėje
 • kraštų aprašymo, šiame veikale Strabonas taip pat gvildena svarbius geografijos geologijos klausimus  vulkanizmą, jūros lygio kitimą, fosilijų susidarymą

Users also searched:

...
...
...