Back

ⓘ Gyventojų geografija
Gyventojų geografija
                                     

ⓘ Gyventojų geografija

Gyventojų geografija – mokslas, tiriantis gyventojų ir gyvenviečių skaičių, struktūrą, tipus, gyventojų teritorinį organizavimą, gyvenviečių tinklą, ekonomines, socialines, gamtines ir kitas sąlygas, turinčias įtakos gyventojų ir gyvenviečių teritoriniam pasiskirstymui. Kai kurie mokslininkai gyventojų geografiją laiko savarankiška geografijos mokslų sistemos dalimi, kiti – demografijos sinonimu.

                                     

1. Objektas

Gyventojų geografija išsirutuliojo XX a., ji tiria gyventojų reprodukcijos regioninius skirtumus ir juos lemiančius veiksnius, gyventojų struktūrą pagal amžių, lytį, šeiminę padėtį, demografinę raidą, bendrąjį ir tam tikrų teritorijos dalių – dirbamos žemės arealų, rekreacinių teritorijų gyventojų tankumą, regioninius darbo jėgos išteklius, jų racionalų naudojimą, ekonomiškai aktyvių gyventojų, tarp jų ir bedarbių, teritorinę sklaidą; gyventojų migraciją, jos įtaką didelėms teritorinėms žmonių grupėms, jų amžiaus struktūrai, lyties, kalbos, rasės, etninei sudėčiai, socialinę gyventojų sudėtį – išskiriamos socialinės grupės, daroma jų regioninė apžvalga, apibūdinamos amžiaus grupės. Gyventojų geografija tiria gyventojų kultūrą, buitį, gyvenimo būdą, ši tyrimų kryptis glaudžiai siejasi su etnografija ir sociologija.

Gyventojų geografija remiasi demografijos, darbo ekonomikos, etnografijos duomenimis bei metodais ir teikia joms savo duomenų. Be to, tyrimai atliekami remiantis matematikos, statistikos, sociologijos ir kitų mokslų metodais.

                                     

2. Gyventojų geografija Lietuvoje

Lietuvoje gyventojų geografija atsirado XIX a. 3-4 dešimtmetyje. Tuo metu santykinio gyventojų pertekliaus problemą Kazys Pakštas siūlė spręsti, organizuojant koncentruotą emigraciją. Tarybiniais metais buvo tiriama LTSR gyventojų pasiskirstymas, sudėtis, migracija ir natūralusis judėjimas, gyventojų terit. organizavimas, gyventojų tinklo pertvarkymas, miestai. Darbų apie tai paskelbė Vincas Brazauskas, Jonas Kunčina, Juozas Zagorskis miestų geografija, Stasys Vaitekūnas migracija, gyvenviečių geografija, Kazys Šešelgis, Zigmas Daunoravičius apgyvendinimo sistema, Petras Adlys, Marytė Karalienė, Algirdas Stanaitis demogeografija, Petras Gaučas etnografija, Janina Lukoševičiūtė, Elena Stankūnienė kaimo gyventojai, Liudas Truska istorinė gyventojų geografija, Regina Kudirkienė gyvenvietės ir landšaftas.

                                     

3. Literatūra

 • Rupas V., Vaitekūnas S. Lietuvos kaimo gyventojai ir gyvenvietės. - V., 1980.
 • Stanaitis A., Adlys P. Lietuvos TSR gyventojai. - V., 1973.
 • Stanaitis A. Gyventojų geografija. - V., 1984.
                                     
 • XVIII a. geografija buvo pripažinta atskira disciplina ir tapo tipinės universitetinės programos dalimi. Fizinė geografija Gyventojų geografija Ekonominė
 • Istorinė geografija gretima istorijos ir geografijos mokslams disciplina, tirianti šalių, regionų praeities fizinę, ekonominę ir politinę geografiją Remiasi
 • transporto geografiją užsienio prekybos geografiją gyventojų aptarnavimo geografiją Ekonominė geografija glaudžiai siejasi su fizine geografija ir kitais
 • vidutinis gyventojų tankumas tik 3, 6 žm. km². Beveik visą seniūnijos teritoriją dengia Dainavos giria. Gyventojų geografija Sąrašas: Šalys pagal gyventojų tankį
 • Libijos geografija Libijos, valstybės Šiaurės Afrikoje, prie Viduržemio jūros, geografija Libija šiaurės vakaruose ribojasi su Tunisu sienos ilgis
 • Liberijos geografija Liberijos, valstybės Vakarų Afrikoje, Atlanto vandenyno pakrantėje, geografija Liberija šiaurės vakaruose ribojasi su Siera Leone
 • istorija gyventojų geografija susisiekimo aspektai susisiekimo geografija nagrinėjami gamtos apsaugos ir turizmo turizmo geografija tikslais. Pavyzdžiai:
 • Libano geografija Libano, Artimųjų Rytų valstybės Viduržemio jūros rytinėje pakrantėje geografinė apžvalga. Libanas pietuose ribojasi su Izraeliu sienos
 • Отечества Санкт Петербург 1913 Gaučas P. 1983 Lietuvos gyventojų skaičius 1897 1914 m. Geografija t. 19. Первая всеобщая перепись населенія Россійской
 • Sen Pjero ir Mikelono geografija Salyną sudaro dvi didesnės salos: Sen Pjeras 25 km² kurioje gyvena beveik 80  salyno gyventojų ir Mikelonas 110 km²

Users also searched:

gyventoju geografija testas,

...
...
...