Back

ⓘ Tarybų Lietuvos enciklopedija
Tarybų Lietuvos enciklopedija
                                     

ⓘ Tarybų Lietuvos enciklopedija

Tarybų Lietuvos enciklopedija – mokslinis enciklopedinis leidinys, skirtas supažindinti su Lietuvos TSR archeologija, istorija, mokslu, gamta, žymių žmonių biografijomis, ryšiais su užsienio valstybėmis ir sąjunginėmis TSRS respublikomis. Leista 1985–1988 m. Vilniuje. Leidėjas – Vyriausioji enciklopedijų redakcija.

                                     

1. Struktūra

Enciklopediją sudarė 4 tomai:

 • 1 tomas A-Grūdas, 1985;
 • 2 tomas Grūdas-Marvelis, 1986;
 • 4 tomas Simno-Žvorūnė, 1988. Kartu buvo išleistas "Papildymų" priedas, aprašęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį, išspausdintas 1988 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto tekstas, iš dalie aprašyta tremtis.
 • 3 tomas Masaitis-Simno, 1987;
                                     

2. Skirtumai nuo Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos

TLE aprašė išskirtinai Lietuvos archeologiją, istoriją, gamtą, mokslą, kultūros paveldą, miestus, rajonus, žymių žmonių biografijas, santykius su užsieniu ir sąjunginėmis Tarybų Sąjungos respublikomis ar autonominėmis sritimis. Apie užsienio ar sąjunginius objektus pateikiama tik pagrindinė informacija su papildomu skyreliu "Ryšiai su Lietuva". Po kai kuriais straipsniais išspausdinti jų autorių vardai ir pavardės.

"Papildymų" skyrelis 1988 m. aprašė tuometės Lietuvos politines realijas, susijusias su "perestroika" ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu. Tekste "Tremtis" pirmą kartą panaudotas terminas "Lietuvos Respublika", o ne buržuazinė Lietuva ar panašiai.

Enciklopedija neapėmė tokių sričių, kaip technologijos, biologija, farmakologija, chemija, medicina, matematika ir kt. mokslai.

                                     
 • patalpinta internete, enciklopedija papildyta naujais straipsniais, tebepildoma. VLE  pirmoji spausdintinė universalioji enciklopedija lietuvių kalba, išleista
 • Kurkulis. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija Tarybų Lietuvos enciklopedija T. 3 Masaitis - Simno Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija
 • tomų Lietuviškąją tarybinę enciklopediją bei jos papildymų tomą 1985 1988 m.  Tarybų Lietuvos enciklopediją apie Lietuvą Nuo XX a. 9 - ojo dešimtmečio
 • atgaivinta 1929 m. Lietuvos kultūros taryboje Pirmosios enciklopedijos pradėtos leisti 1931 1933 m. Lietuviškoji enciklopedija I t., iki 1944 m. pasirodė
 • Muzikos enciklopedija enciklopedinis muzikos žinynas lietuvių kalba. Tai bendras Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto, Lietuvos muzikos akademijos
 • 1990 LTSR Aukščiausioji Taryba Visuotinė lietuvių enciklopedija T. II Arktis - Beketas Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002
 • Technikos enciklopedija Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto nuo 2000 m. leidžiama enciklopedija tapusi pirmąja originalia lietuviška technikos
 • Žemės ūkio enciklopedija ŽŪE mokslinė 3 tomų enciklopedija apie pasaulio ir Lietuvos žemės ūkį. Tai pirmasis tokios apimties leidinys lietuvių kalba agrarinių
 • Rimantas Jasas. Lietuvos tautinė aukščiausioji taryba Visuotinė lietuvių enciklopedija T. XIII Leo - Magazyn Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas
 • Laimonas Markauskas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Visuotinė lietuvių enciklopedija T. XII Lietuva Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas
 • Aukščiausioji Taryba Atkuriamasis Seimas  Lietuvos Respublikos Seimas, vykdęs Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir kitas aukščiausios valdžios funkcijas

Users also searched:

...
...
...