Back

ⓘ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
                                               

Saulės parkas

Saulės parkai arba saulės elektrinės tai didelės apimties fotovoltinių modulių instaliacijos skirtos generuoti elektros energijai. Skirtingai nuo ant namų stogų montuojamų saulės elektrinių, saulės parkai susideda iš ant žemės tvirtinamų modulių, sumontuotų dideliuose žemės plotuose. Dažniausiai saulės parkai veikia panašiu principu kaip ir termo ar kito tipo elektrinės: parke sugeneruota elektra yra perduodama į bendrus elektros tinklus ir taip pasiekia galutinį vartotoją. Išskirtiniais atvejais, saulės parkai gali būti suprojektuoti ir konkretiems vartotojams, pavyzdžiui, duomenų centram ...

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
                                     

ⓘ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija – pagrindinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių panaudojimo, geologijos ir hidrometeorologijos, teritorijų planavimo, statybos, gyventojų aprūpinimo būstu, butų ir komunalinio ūkio paslaugų srityse.

                                     

1. Istorija

Lietuvai atkūrus valstybingumą, 1921 m. įsteigtas Lietuvos atstatymo komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos. Tuo tarpu 1925 m. prie Susisiekimo ministerijos buvo įsteigta Statybos ir sauskelių inspekcija.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentas įkurtas 1990 m., pertvarkius Lietuvos TSR Gamtos apsaugos komitetą. 1994 m. departamentas reorganizuotas į ministeriją. 1998 m. reorganizuota į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, jai perduotos buvusios Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos, daugelis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos funkcijų bei Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ministerijos miškų ūkio reguliavimo funkcijos.

                                     

2. Struktūra

Ministerija suskirstyta į 11 departamentų:

 • Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas
 • Teisės ir kontrolės departamentas
 • Vandenų departamentas
 • Atliekų departamentas – atsakingas už atliekų tvarkymą
 • Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentas
 • Taršos prevencijos departamentas
 • Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamentas
 • Statybos ir būsto departamentas – atsakingas už daugiabučių renovaciją
 • Europos Sąjungos paramos administravimo departamentas
 • Miškų departamentas
 • Gamtos apsaugos departamentas
                                     

3. Vadovybė

Nuo 2020 m. gruodžio 11 d. aplinkos ministerijai vadovauja Simonas Gentvilas.

Viceministrai - Danas Augutis, Gintarė Krušnienė, Raminta Radavičienė, Darius Kvedaravičius, kanclerė - Sigita Vasiljevaitė.

                                     
 • Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos ekonomikos reikalų
 • prie Aplinkos apsaugos ministerijos 1996 m. gavo dabartinį pavadinimą, o pertvarkius 1998 m. Aplinkos apsaugos ministeriją į Aplinkos ministeriją tapo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija svarbiausia Lietuvos kelių, geležinkelių, oro, vandens transporto, pašto ir elektroninių ryšių sektoriaus
 • Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos Lietuvos valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atsakinga už Lietuvos nacionalinės sveikatos politikos
 • Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerija 1998 m., miškų ūkio administravimą perdavus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai buvo grąžintas
 • pl. 23.88444 r. ilg. 54.89667 23.88444 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas  Kaune esanti viešojo
 • 2007 Vyriausybės įstatymas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XII Lietuva Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
 • reorganizavus Lietuvos TSR valstybinį statybos komitetą. 1998 m. ši ministerija reorganizuota, prijungiant ją prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos
 • aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai. Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT - 09311 Vilnius. 1988 m., panaikinus Lietuvos TSR Statybos ministeriją ir
 • finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų. 2002 m. prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įkurta ISPA programos įgyvendinimo agentūra, kuri prižiūrėjo

Users also searched:

aplinkos ministerija karjera, aplinkos ministerija teises aktai,

...
...
...