Back

ⓘ Gamta
                                               

Gamta

Gamta – fizinis pasaulis, kurį sudaro įvairūs augalai, gyvūnai ir natūralūs kraštovaizdžiai. Gamta apima visa, kas egzistuoja – biotinę ir abiotinę aplinką.

                                               

Gamtos mokslas

Gamtos mokslas – natūralistinis visatos, suprantamos kaip paklūstančios natūralaus atsiradimo dėsniams, tyrinėjimas. Šis terminas naudojamas atskirti sritis, kuriose tiriama gamta, nuo socialinių mokslų tiria žmogaus kaip socialinės būtybės elgseną ir visuomenės reiškinius ir formalių disciplinų pvz., matematika ar logika.

                                               

Tasmanijos gamtos rezervatas

Tasmanijos laukinė gamta – terminas, vartojamas UNESCO Pasaulio paveldo sąraše, kuriuo apibrėžiama teritorija Vakarų, Pietvakarių ir Centrinės Tasmanijos dalyje, Australijoje. Ši UNESCO saugoma teritorija yra viena didžiausių Australijoje, apimanti 13 800 km² arba 20 % Tasmanijos ploto. Tasmanijos laukinės gamtos saugomą teritoriją sudaro: Mole Creek Karst nacionalinis parkas angl. Mole Creek Karst National Park Hartso Kalnų nacionalinis parkas angl. Hartz Mountains National Park Centrinio plokščiakalnio draustinis angl. Central Plateau Conservation and Protected Areas Pietvakarių nacional ...

                                               

Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija

Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija – tarptautinė, pelno nesiekianti organizacija, užsiimanti planetos biologinės įvairovės problemų sprendimu, rengianti naujienas, kongresus, vykstančius įvairiose valstybėse, rūšių, kurioms reikalinga ypatinga apsauga įvairiose planetos regionuose, sąrašus. Organizacija turi JT Generalinės Asamblėjos stebėtojo statusą. Organizacija įkurta 1948 m., būstinė įsikūrusi Glane, Šveicarijoje. Sąjunga apima 82 valstybes, 111 vyriausybinių organizacijų, daugiau nei 800 nevyriausybinių organizacijų ir apie 10 tūkst. mokslininkų ir ekspertų iš 181 pasaulio šalies.

                                               

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas

Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakultetas – buvęs Vilniaus universiteto fakultetas, kuriame ruošti biologijos, molekulinės biologijos, genetikos, ekologijos, biofizikos, hidrometeorologijos, geografijos ir geologijos specialistai.

                                               

Manaso gamtos rezervatas

Manaso gamtos rezervatas arba Manaso nacionalinis parkas – nacionalinis parkas, biosferos, tigrų ir dramblių apsaugos rezervatas, esantis šiaurės rytų Indijoje, Asame, ~150 km į vakarus nuo Guvahačio, abipus Brahmaputros intako Manaso žemupio. Įsteigtas 1928 m. Nuo 1973 m. tapo bengalinių tigrų rezervatu. 1985 m. įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 1992–2011 m. paveldo pavojuje sąraše dėl brakonieriavimo ir terorizmo. Manaso gamtos rezervatas šiaurėje siekia miškais apaugusias Himalajų priekalnes, o pietuose leidžiasi į plačią aliuvinę terasą, kur plyti savanos ir pievos. Vakaruose ...

                                               

Okapio laukinės gamtos rezervatas

Okapio laukinės gamtos rezervatas – saugoma gamtos teritorija Kongo Demokratinės Respublikos šiaurės rytuose, Rytų provincijoje, Iturio džiunglėse. Įsteigtas 1992 m. ir užima virš 13 tūkst. km² teritoriją. Rezervatas apima kalnuotą Iturio regiono teritoriją, išraižytą Nepoko, Iturio ir Epulu upių. Rezervato miškuose sutinkami reti, saugomi gyvūnai – okapijos, afrikiniai drambliai, leopardai, šimpanzės, krokodilai, miškiniai afrikiniai buivolai, afrikiniai elniukai, afikiniai miškiniai drambliai, ~300 paukščių rūšių. Teritorijoje gyvena pigmėjų mbučių tauta. 1996 m. Okapio laukinės gamtos r ...

                                               

Londono gamtos istorijos muziejus

Gamtos istorijos muziejus – gamtos istorijos muziejus ir tyrimų centras Londone, Pietų Kensigtono rajone. Muziejaus rinkiniuose yra beveik 80 mln. pavyzdžių, tarp jų − pavyzdžiai iš Dž. Kuko ir Č. Darvino kelionių. Tik menka dalis yra nuolatinėje ekspozicijoje. Rinkiniai suskirstyti į botanikos, entomologijos, mineralogijos, paleontologijos ir zoologijos skyrius. Atskiras insektologijos poskyris yra Tringo muziejuje. Muziejaus lankymas nemokamas, išskyrus dedikuotas parodas. 2018 m. deklaruota, kad muziejus sulaukė daugiau nei 4.56 mln. lankytojų per metus.

                                               

Cinži de Bemarahos gamtos draustinis

Cinži de Bemarahos gamtos draustinis – gamtos rezervatas, esantis netoli vakarinės Madagaskaro pakrantės. Dėl unikalių karstinių reljefo darinių ir išlikusių mangrovių miškų, kuriuose gyvena įvairios lemūrų rūšys, 1990 metais paskelbtas UNESCO pasaulio paveldo paminklu. Pietinė Cinži regiono dalis paskelbta Cinži nacionaliniu parku ir pritaikyta turistinėms reikmėms, o šiaurinė – griežtai saugoma kaip rezervatas. Teritorija pasiekiama iš Moradavos miesto už 150 km. Masyvus juros periode susidariusių nuosėdinių uolienų klodas laikui bėgant tirpo, eižėjo, kol galiausiai suformavo tarsi iš ak ...

                                               

Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas

Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas – Klaipėdos universiteto fakultetas, kuriame daugiausiai siūlomos tiksliųjų ir gamtos mokslų specialybės.

                                               

Pasaulio gamtos fondas

Pasaulio gamtos fondas – tarptautinė nevyriausybinė organizacija, veikianti aplinkos apsaugos srityje. Įkurta 1961 m., turi padalinius daugiau nei 100 šalių, beveik 5 mln. rėmėjų.

                                               

Stichinė nelaimė

Stichinė nelaimė – gamtiniai įvykiai, kurie pakenkia žmonių veiklai. Žmonijos silpnoji vieta, apsunkinanti išgyvenimą užklupus gamtos stichijai yra nesugebėjimas planuoti ateitį arba neturėjimas priemonių padėsiančių apsisaugoti užklupus gamtos stichijai. Visa tai atsiliepia finansų, pastatų ir žmonių netektimi. Praradimų rezultatai priklauso nuo to kaip visuomenė reaguos į katastrofą. Tai galima suprasti kaip formuluotę: stichija užklumpa tada, kai atsiranda galimybė būti pažeidžiamu. Gamtos pavojai niekada netaps stichine nelaime, jei vietovė yra nepažeidžiama pvz., stiprūs žemės drebėji ...

                                               

Gamtinė aplinka

Gamtinė aplinka – iš gamtos gyvųjų ir negyvųjų sandų savaimiškai susidariusi visuma. Gamtinė aplinka skirstoma į vietinę, regioninę ir visuotinę. Pagrindinės sudedamosios visumos dalys: klimatas, oras, vanduo, žemė, gamtiniai ištekliai ir gyvasis pasaulis.

                                               

Gamtos garsai

Gamtos garsai – natūralūs garsai, aptinkami gamtoje. Gamtos garsai apima geofoniją, biofoniją ir tam tikru mastu antrofoniją. Gamtos garsus sudaro: geofonija – ne biologinės kilmės garsai, tokie kaip vėjo sukeltas lapų šlamėjimas, tekančio vandens garsas, bangų ir medžių ošimas; biofonija – gyvų organizmų skleidžiami garsai, kaip antai paukščių čiulbėjimas bei įvairūs žvėrių skleidžiami garsai; antrofonija – žmonių balsai ir kiti pirmykščiai žmonių veiklos garsai, nedirginantys aplinkos.

                                     

ⓘ Gamta

  • Gamta fizinis pasaulis, kurį sudaro įvairūs augalai, gyvūnai ir natūralūs kraštovaizdžiai. Gamta apima visa, kas egzistuoja  biotinę gyvąją ir abiotinę
  • Mūsų gamta Lietuvos mokslinis ir mokslo populiarinimo, gamtos ir krašto pažinimo, gamtos apsaugos, miškininkystės, medžioklės, žūklės ir krašto pažinimo
  • tyrinėjimas. Šis terminas naudojamas atskirti sritis, kuriose tiriama gamta nuo socialinių mokslų tiria žmogaus kaip socialinės būtybės elgseną ir
  • Jonavos rajono gamta - centrinėje Lietuvoje dalyje esančio Jonavos rajono gyvosios ir negyvosios gamtos visuma. Jonavos rajone užregistruotos 754 natūraliai
  • Tasmanijos laukinė gamta terminas, vartojamas UNESCO Pasaulio paveldo sąraše, kuriuo apibrėžiama teritorija Vakarų, Pietvakarių ir Centrinės Tasmanijos
  • Gamta gali reikšti: Gamta visas materialus pasaulis  visa materija, apimanti medžiagą bei įvairių formų energiją. Gamta žurnalas Lietuvos gamtininkų
  • Gamta Lietuvos gamtininkų žurnalas, ėjęs 1936 1940 m. Kaune. Leido Lietuvos gamtininkų draugija kartą per ketvirtį. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune
  • Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija angl. International Union for Conservation of Nature, IUCN tarptautinė, pelno nesiekianti organizacija, užsiimanti
  • Medicina ir gamta pirmasis medicinos, veterinarijos, farmacijos ir gamtos dvimėnesis žurnalas lietuvių kalba, leistas 1913 m. Vilniuje. Leido ir redagavo
  • Gamtos paveldo objektas  atskiras arba tankias grupes sudarantis kraštovaizdžio elementas, kuriam dėl jo vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos

Users also searched:

...
...
...