Back

ⓘ Lietuvos asmenybės
                                               

Lietuvos fotografija

Lietuvos fotografija yra istorinis laikotarpis, kada Lietuvoje užsiimta profesionalia ir mėgėjiška fotografija. Šis laikotarpis sutampa su pasaulinės fotografijos istorija ir apima apie 170 metų: nuo XIX amžiaus vidurio iki šių dienų. Jos vystymuisi įtakos turėjo įvairūs tarptautiniai fotografijos išradimai, pramonės evoliucija, fotografija besidomėjusios asmenybės, pasaulinės fotografijos tendencijos ir reikšmingos istorinės aplinkybės.

                                               

Visuotinė lietuvių enciklopedija

Visuotinė lietuvių enciklopedija – Mokslo ir enciklopedijų leidyklos nuo 2001 m. iki 2015 m. leista universali enciklopedija. 2017 m. birželį dauguma VLE spausdintų tekstų ir iliustracijų patalpinta internete, enciklopedija papildyta naujais straipsniais, tebepildoma. VLE – pirmoji spausdintinė universalioji enciklopedija lietuvių kalba, išleista po Lietuvos valstybingumo atkūrimo, papildanti 1976–1985 m. leistą Lietuviškąją tarybinę enciklopediją 13 tomų. Sukurta pagal vokiškos "Brockhaus" enciklopedijos formatą. Išleisti 25 tomai bei vienas papildymų tomas po 800 puslapių bendra apimtis ...

                                               

Kelionė per Lietuvą

Kelionė per Lietuvą – 2010 m. Lietuvoje sukurta 75 min. trukmės dokumentinė juosta. 17-jo Vilniaus tarptautinio "Kino pavasario" festivalio filmas. Premjera Lietuvoje – 2010 m. kovo 4 d.

                                               

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis

1987 m. susikūrė pirmosios nuo valdžios institucijų nepriklausomos paminklosaugos organizacijos: 1987 m. Vilniuje įsteigti kovo mėnesį – pirmasis ekologijos klubas "Žemyna", balandžio mėnesį – paminklosaugos "Talka", gegužės mėnesį – ekohumanistinė draugija "Santarvė". Vilniuje ėmė veikti ir daugelis intelektualų diskusijų klubų, išryškėjo lietuvių inteligentijos siekis kurti platesnio pobūdžio organizaciją. 1987 m. balandžio mėnesį valdžios nurodymu buvo įkurtas Lietuvos kultūros fondas, tapęs SSRS Kultūros fondo struktūrine dalimi. Jo tiesioginis uždavinys buvo kultūros paveldo puoselėji ...

                                               

Archetipas

Archetipas – originalus modelis, idealus pavyzdys, prototipas, kolektyvinės pasąmonės vaizdinys, nepriklausomas nuo individualaus pažinimo, kopijuojamas visos visuomenės, sudarantis žmonijos psichosocialinės sanklodos pagrindą. Bendrai suprantamas, universalus simbolis. Pasireiškia ir per religinius pasakojimus, mitus, folklorą, stereotipus, literatūrą, kalbą, sapnus. Tačiau nei mitas, nei religija visiškai neapima archetipo prasmės, tik iš dalies jį paaiškina. Psichologinį archetipo konceptą įvedė Karlas Gustavas Jungas. Jo sukurtas psichoanalitikos modelis veikia archetipų interpretacija ...

                                               

Mokytojas

Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose Kinijoje. Vienas ryškiausių pedagogų – Konfucijus 551–479 m. pr. m. e. Jis pirmas apibendrino patyrimą. Mokė žmones valdyti pagal moralinį pavyzdį. Sukūrė šeimos dorovės sistemą. Žmonija, taip pat ir pedagogo profesija tobulėjo apibendrindama patyrimą. Vėliau, remiantis apibendrinimu, buvo kuriamos teorijos. Anksčiau pedagogas buvo suprastas kaip enciklopedistas. Vėliau pedagogas tampa vadovu ugdymo procese. Lietuvoje pirmaisiais pedagogais laikyti žyniai, kriviai, vaidilos.

                                               

Jausmai

Jausmai – žmogaus santykių su tikrovės daiktais ir reiškiniais išgyvenimas. Jie susiję su aukštesnių poreikių – socialinių, kognityvinių, dvasinių – patenkinimu. Palyginti su emocijomis, jausmai yra gana pastovūs. Jausmais žmogus iš aplinkos išskiria tuos reiškinius ir dalykus, kurie jam ypač svarbūs. Jausmų objektai yra pirmiausia tie reiškiniai ir tos sąlygos, nuo kurių priklauso asmenybei reikšmingų įvykių raida. Atsiradę kaip emocinio patyrimo apibendrinimo rezultatas, susiformavę jausmai tampa žmogaus emocijų pamatu. Nuo jų priklauso, kaip vystosi mūsų emocijos bei kinta jų turinys. A ...

                                               

Viktorija Kuodytė

Nuo 1989 m. iki 1991 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo vokalą. 1994 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, įgijo aktorinio meistriškumo specialybę. Dirba Meno forte, Kauno valstybiniame dramos teatre, Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre.

                                               

Gediminas Beržinskas

1963 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1992 m. technikos mokslų daktaras. 1964–1969 m. dirbo Maisto institute. Nuo 1977 m. Vilniaus universiteto dėstytojas; 1993 m. profesorius.

                                               

Individualioji psichologija

Individualioji psichologija – viena iš psichodinaminės psichologijos krypčių. Jos pradininkas yra Alfred Adler. Individualioji psichologija remiasi prielaida, kad žmogaus asmenybės struktūros individualybės pagrindai, tam tikra gyvensena susiformuoja ankstyvojoje vaikystėje iki 5 metų amžiaus ir lemia visą vėlesnę jo psichinę raidą. Dėl savo fizinio ir psichinio nebrandumo vaikas išgyvena menkavertiškumo jausmą; norėdamas šį jausmą įveikti ir įtvirtinti save kaip asmenybę, individas pradeda kelti sau tikslus. Jeigu tikslai realūs – asmenybė vystosi normaliai, jeigu fiktyvūs – tampa neuroti ...

                                               

Autobiografija

Autobiografija – literatūros žanras, artimas memuarams, savo gyvenimo ir veiklos aprašymas. Pasakojimas apie save, kuriame daugiau dėmesio skiriama autoriaus psichologijai, išgyvenimams, požiūriui į pasaulį. Įvykiai dėstomi chronologiškai arba pagal temas. Autobiografijų struktūros ašis – asmenybės tapsmo istorija. Pradėtos rašyti senovės Graikijoje. Vėlesnėse epochose garsių rašytojų – Žano Žako Ruso, Johano Volfgango Gėtės autobiografijos padėjo atsirasti psichologiniam romanui. Pirmąją lietuvišką autobiografiją parašė Jonas Basanavičius 1888.

                                               

Mauzoliejus

Mauzoliejus – tai monumentalus antkapinis statinys, žymintis palaidojimo vietą ir įamžinantis mirusiojo atminimą. Dažniausiai įrengiami stačiakampio arba apvalios formos, su patalpomis urnai, sarkofagui arba karstui. Puošiamas architektūriniais ir skulptūriniais elementais.

                                               

Romualdas Jonaitis

Romualdas Jonaitis gimė Šiaulių mieste, Lietuvoje. Mokėsi Šiaulių 7-oje vid. mokykloje, 1993 m. baigė Šiaulių pedagogikos universitetą. 1995–2013 R. Jonaičio I. Į. "Argus" saugos tarnybos generalinis direktorius, nuo 2013 m. – UAB saugos tarnybos "Argus" generalinis direktorius. Dalyvavimas socialinėje ir bendruomeninėje veikloje: Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos pirmininkas, Futbolo klubo "Atlantas" prezidentas 2012–2018 m. Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos prezidentas Klaipėdos Rotary klubo "Maris" narys, LFF vykdomojo komiteto narys.

                                               

Dainius Kepenis

Augo dviejų vaikų šeimoje. Tėvai dirbo fabrike. Mokslus pradėjo Klaipėdos Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje. Lankė kino, radiotechnikos, pramoginių šokių būrelius. Mėgo sportuoti, irklavo baidarę, buriavo. Vėliau įstojo į Kūno kultūros institutą, tapo kūno kultūros mokytoju. Taip pat dirbo sporto treneriu. Paskirtas Klaipėdos buriavimo mokyklos direktoriumi, 1982–1987 m. – Palangos sporto komiteto pirmininkas. Tuo metu dalyvavo įgyvendinant nemažai projektų: Palangos dviračių takas, "Lino", ir "Jūratės" baseinai, teniso kortai, bėgimo klubas ir bėgimo takas "Labrytys". Talkino kur ...

                                               

Laimutė Stankūnaitė

Laimutė Stankūnaitė – Lietuvos visuomenės prieštaringai vertinama dalyvė rezonansinėje byloje dėl savo ir sugyventinio Drąsiaus Kedžio mažametės dukters globos.

                                               

Jurgita Švedienė

Jurgita Inga Švedienė – gimdymų vandenyje pradininkė Lietuvoje, šeimų klubo "Gimtis" įkūrėja, besilaukiančių ir pagimdžiusių šeimų grupių vadovė, kūdikių mankštos bei plukdymo, nėščiųjų jogos mokytoja bei praktikė, alternatyvių sveikatos priežiūros ir vaikų ugdymo sistemų šalininkė. Taip pat J. Švedienė yra Watsu asociacijos Lietuvoje steigėja bei individualaus metodo – Yutsu/Wunder kūrėja.

                                     

ⓘ Lietuvos asmenybės

  • fotografija besidomėjusios asmenybės pasaulinės fotografijos tendencijos ir reikšmingos istorinės aplinkybės. Fotografijos istorija Lietuvoje prasidėjo 1839 m
  • Lietuvos pasipriešinimui nacių Vokietijos ir SSRS okupacijai, Lietuvos valstybės istorijai, Mažajai Lietuvai užsienio lietuvių gyvenimui, Lietuvos išlaisvinimui
  • susitikimą su Lietuva lygindamas su tuo, ką matė prieš daugelį metų. Herojaus pašnekovai įvairių miestų gyventojai bei žinomos Lietuvos asmenybės Į filmą
  • Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis LPS visuomeninis judėjimas, siekęs Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir sėkmingai jį įgyvendinęs 1990 m. 1987 m. susikūrė
  • neįsisąmoninta vyro asmenybės moteriškoji pusė animus  neįsisąmoninta moters asmenybės vyriškoji pusė persona  socialiniai asmenybės vaidmenys šešėlis 
  • priemonė mokiniui, asmenybei ugdyti. Negalima mokomojo dalyko suabsoliutinti. Visą laiką vyksta priešprieša tarp akademinio dalyko ir asmenybės ugdymo. Mokytojas
  • vyrauja, kiti potencialūs, nerealizuoti. Vyraujančių jausmų turinys lemia asmenybės kryptingumą. Žmonių jausmai skiriasi savo gilumu, pastovumu bei veiksmingumu
  • Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už asmenybės žymę šiuolaikiniame teatre Kita tylos pusė, Lietuvos filmų centras. Gimtinė, Lietuvos filmų
  • unikalumą nulemia socialinis kontekstas. Asmenybės raidai lemiamą reikšmę turi socialinė įtampa, patirta vaikystėje. Asmenybė formuojasi iki 5 metų, o vėliau tik

Users also searched:

...
...
...