Back

ⓘ Lietuvos ekonomika
                                               

Lietuvos ekonomika

Lietuvos ekonomika – 2019 m. duomenimis aštuoniolikta didžiausia ekonomika Europos Sąjungoje, pagal Konstituciją grindžiama privačios nuosavybės teisės ir konkurencingos rinkos, kitaip įvardijamais kaip kapitalistiniais laisvosios rinkos, principais. Nuo 2001 m. šalis yra PPO, o nuo 2018 m. – EBPO narė. Pagal socialinius ekonominius rodiklius, Lietuvos ekonomika priklauso labai aukšto išsivystymo lygio šalių grupei pagal Žmogaus socialinės raidos indeksą, tuo pat metu šalis yra trečia ES narė, kurioje pajamų nelygybė didžiausia, ir ketvirta ES pagal didžiausią skurdo ir socialinės atskirti ...

                                               

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos ekonomikos reikalų srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinanti valstybės politiką šiose srityse.

                                               

Europos Sąjungos ekonomika

Europos Sąjungos ekonomika sukūrė €11 805.66 milijardų eurų arba 447.26 milijardų dolerių BVP 2009 m. Tokiu būdu ji tapo didžiausia pasaulio ekonomika. ES ekonomika susidaro iš bendros rinkos.

                                               

Airijos ekonomika

Airijos Respublikos ekonomika yra palyginti nedidelė, moderni, priklausanti nuo prekybos. Airijos ekonomikos augimas 1995–2000 m. siekė vidutiniškai 10 proc. per metus. Airija yra stipri popramoninė valstybė su puikiai išvystytais informacinių technologijų ir paslaugų sektoriais. Šalyje veikia daugelio taprtautinių programinės įrangos kūrimo korporacijų atstovybės bei centrinės Europos būstinės.

                                               

Baltarusijos ekonomika

Baltarusijos ekonomika – 73-oji ekonomika pasaulyje, pagal bendrąjį vidaus produktą. Po Tarybų Sąjungos žlugimo 1991 Baltarusija ėmėsi mišriosios valstybinės – rinkos ekonomikos kūrimo. Valstybės politika buvo sudaryta taip, kad, remiantis žemės ūkio ir pramonės esama struktūra, šalis taptų žemės ūkio žaliavų ir įrenginių eksportuotoja. Iki 1990-jų metų pabaigos privatizavimas praktiškai nebuvo vykdomas, vis dar egzistuoja valstybinių įstatymų ir produkcijos skirstymo sistema. Nuo 1992 iki 1994 pramonės gamyba sumažėjo 39 %, investicijos – 54 %, prekyba – 67 %. Šis smukimas įvyko dėl greit ...

                                               

Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas

Mokslinių darbų pagrindinės kryptys: ekonomikos teorija ir matematinis modeliavimas makroekonomikos, pusiausvyros ir kt. modeliai, Lietuvos ūkio plėtojimo ekonominės socialinės problemos. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą problemos, ekonominės minties Lietuvoje istorija nuo XVI a.

                                               

Estijos ekonomika

Estijos ekonomika vertinama kaip stipriausia, lyginant su kitų buvusių Sovietų Sąjungos respublikų ekonomika. 1991 m. atkūrusi nepriklausomybę, Estija greitai perorientavo savo ekonomiką prie Skandinavijos šalių ekonomikos ir iš to gavo didžiulę naudą. Estija sparčiausiai savo ūkyje diegia ir taiko inovacijas tarp naujųjų ES valstybių. Pagrindinės ekonomikos šakos – elektronika, telekomunikacijos. Išvystyta transporto infrastruktūra. Ypač didelę įtaką daro atkeliavusios naujos technologijos iš Suomijos, Švedijos ir Vokietijos, trijų pagrindinių prekybos partnerių. Nepaisant to, kad einamos ...

                                               

Vatikano ekonomika

Vatikano ekonomika – ekonomikos sistema, egzistuojanti Vatikano valstybėje. Pagrindą sudaro tikinčių katalikų suneštos aukos ir pinigai, gauti iš turistinių atributų pardavimo, Vatikano muziejų mokesčių, katalikiškų knygų pardavimo ir pinigų investavimo per Vatikano banką. Į Vatikano biudžetą kasmet surenkama vidutiniškai apie 209.6 milijonų JAV dolerių, o metinės išlaidos sudaro apie 198.5 milijonų JAV dolerių. Vatikane dirba apie 3000 darbuotojų. Jų algos yra žymiai didesnės nei Romoje. Vatikanas Europoje laikoma pasiturinčia valstybe.

                                               

Islandijos ekonomika

Islandija – stiprios ekonomikos, naujų technologijų valstybė, šalyje stiprus energetikos sektorius, nes šalis turi nemažai energetinių resursų. Islandija palaiko stiprius ekonominius ryšius su Šiaurės Europos valstybėmis, JAV ir Kanada.

                                               

Lenkijos ekonomika

Lenkijos ekonomika 2015 m. pagal bendrąjį vidaus produktą, kuris sudarė 474.9 mlrd. dolerių, buvo dvidešimtpenkta pasaulyje ir šešta pagal dydį Europos Sąjungoje. Tai didžiausia Centrinės Europos. ir visos Europos posovietinės erdvės ekonomika. Nuo 1990 m. Lenkija vykdė ekonomikos liberalizavimo politiką, tarp Europos šalių vienintelė Lenkijos ekonomika nepatyrė recesijos per 2008–2009 m. ekonomikos krizę. Iki XXI a. pirmojo dešimtmečio pabaigos Lenkijos ekonomika augo 6% per metus. Pasaulio bankas Lenkiją laiko aukštų pajamų šalimi. Didžiausią dalį ekonomikos sudaro paslaugų sektorius 62. ...

                                               

Italijos ekonomika

Iki Antrojo pasaulinio karo Italijos ekonomika daugiausia rėmėsi žemės ūkiu. Po karo ekonomika stipriai keitėsi ir šalis tapo pramonine. Italija buvo viena iš Anglies ir plieno bendrijos, kuri vėliau evoliucionavo į Europos Sąjungą, kūrėjų. 2010 m. Italija pagal bendrąjį vidaus produktą buvo aštunta pagal dydį pasaulio ekonomika ir ketvirta pagal dydį Europoje. Italija yra Didžiojo aštuoneto ekonominės organizacijos ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė. Dėl kalnuoto ladšafto didelė Italijos dalis nėra tinkama žemės ūkiui, dėl to šalis yra maisto produkt ...

                                               

Libano ekonomika

Iki XX a. aštunto dešimtmečio Libanas buvo vienas didžiausių finansų, prekybos ir turizmo centrų Artimuosiuose Rytuose. Libano pilietinis karas 1975–1991 m. ir gretimų valstybių Izraelis, Sirija karinės intervencijos lėmė ūkio destabilizaciją ir ekonomikos smukimą – 1980–1989 m. BVP kasmet sumažėdavo po 20%. Nuo devinto dešimtmečio, padedant Pasaulio bankui ir Arabų lygai, prasidėjo Libano ekonomikos augimas 1990–2005 m. BVP kasmet padidėdavo 6%, bet dėl Izraelio–Libano karinio konflikto 2006 m. ji vėl smuko. Ekonomikos pagrindą sudaro paslaugų ir administravimo sfera, daugiausia prekyba, ...

                                               

AgroBalt

AgroBalt – tarptautinė ir bene didžiausia žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimo paroda Baltijos šalyse. Paroda trunka kelias dienas. Joje įmonės gali pristatyti savo produkciją skirtą Baltijos šalių rinkai. "AgroBalt" parodos iniciatorius ir organizatorius – Heidelbergo nacionalinis ir tarptautinis mėsos ir maisto pramonės institutas IFW, nuo 1988 m. bendradarbiaujantis su Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės atstovais.

                                               

Auditas Lietuvoje

Lietuvoje po ilgesnės pertraukos pradėjus kurtis privačioms įmonėms, atsirado įvairių audito įstaigų ir auditorių. Audito būtinumą sąlygojo bendro kapitalo įmonių ir įstaigų atsiradimas, nesąžiningi verslininkai, žemas privačiose įmonėse buhalterinę apskaitą vedančių žmonių kvalifikacijos lygis. Kurį laiką auditinis patikrinimas nebuvo privalomas ir nesąžiningi verslininkai tiesiog neleisdavo atlikti auditinio patikrinimo savo vadovaujamose įmonėse ar įstaigose, arba kviesdavo auditorius atlikti tik tų sričių auditą, kuriose nebuvo piktnaudžiavimų, taip pat norėdami pritraukti daugiau inve ...

                                               

Kauno ekonomika

Kauno ekonomika. Kaunui tenka 14 proc. visos Lietuvos ekonominės veiklos, 2009 m. sukurta 19 proc. šalies BVP, daugiausiai iš prekybos, viešbučių ir restoranų veiklos, transportavimo ir sandėliavimo veiklos. Kaune yra Kauno laisvoji ekonominė zona, mokslo technologijų parkas "Technopolis", Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas, KTU regioninis verslo inkubatorius. Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradžioje buvo įregistruota 17 661 įmonė Kauno miesto regione, iš jų 4898 įmonės užsiimančios didmenine, mažmenine prekyba bei transporto priemonių remontu, 3484 – nekilnoj ...

                                               

Lietuvos naudingosios iškasenos

Lietuva turi įvairių naudingųjų iškasenų, tačiau jos slypi gelmėse, po kvartero nuogulomis ir giliau. Lietuvoje kasamas smėlis, žvyras, molis, klintis, dolomitas, durpės, nafta. Prieš 15 metų šalyje buvo iškasama po 10–12 tonų naudingųjų iškasenų kiekvienam gyventojui, tačiau šiandien šis rodiklis sumažėjęs iki 5–6 tonų.

                                               

Lietuvos savivaldybių indeksas

Lietuvos savivaldybių indeksas – Lietuvos laisvosios rinkos instituto kasmet nuo 2011 m. skelbiamas indeksas, kuris vertina, kaip savivaldybėse yra užtikrinama žmonių ekonominė laisvė. Šiame indekse savivaldybės vertinamos balais ir išrikiuotos nuo geriausios iki blogiausios pagal tai, kaip savivaldybėse yra užtikrinama žmonių ekonominė laisvė. Geriau vertinamos tos savivaldybės, kurios užtikrina žmogaus laisvę rinktis, skatina privačią iniciatyvą, kuria palankias verslo sąlygas, taupo išteklius, garantuoja savo veiklos skaidrumą. Miestų ir ne miestų savivaldybės indekse išrikiuojamos atsk ...

                                               

Lietuvos užsienio prekyba

Lietuvos užsienio prekyba – Lietuvos ekonomikos tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo šaka, Lietuvoje pagamintų prekių eksportas ir užsienio šalyse pagamintų prekių importas, kurių apimtys turi įtakos šalies Bendrajam nacionaliniam produktui.

                                     

ⓘ Lietuvos ekonomika

 • posovietinės erdvės ekonomika Nuo 1990 m. Lenkija vykdė ekonomikos liberalizavimo politiką, tarp Europos šalių vienintelė Lenkijos ekonomika nepatyrė recesijos
 • Iki Antrojo pasaulinio karo Italijos ekonomika daugiausia rėmėsi žemės ūkiu. Po karo ekonomika stipriai keitėsi ir šalis tapo pramonine. Italija buvo
 • Libano ekonomika Libano, valstybės Artimuosiuose Rytuose, rytinėje Viduržemio jūros pakrantėje, ekonomika Iki XX a. aštunto dešimtmečio Libanas buvo
 • Slovakija Slovėnija Suomija Švedija Šveicarija Turkija Ukraina Vatikanas Vengrija Vokietija Europos ekonomika Europos Sąjungos ekonomika
 • Dalijimosi ekonomika bendro vartojimo ekonomika angl. sharing economy informacinių technologijų IT pagalba sukurta rinka, kurioje tarp žmonių vyksta
 • Šveicarijos ekonomika yra viena stabiliausių pasaulio ekonomikų Ilgalaikio valiutos saugumo ir bankų privatumo politika padarė Šveicariją saugiu prieglobsčiu
 • Vatikanas Vengrija Vokietija Europos ekonomika Europos Sąjungos ekonomika v  a  r Azijos šalių ekonomika Afganistanas Armėnija Azerbaidžanas
 • Vokietijos ekonomika yra didžiausia Europoje ir ketvirta pagal nominalųjį BVP pasaulyje. Pastaruoju metu Vokietijos ekonomika dinamiškumu nepasižymi, yra
 • Latvijos ekonomika panaši į kitų buvusių socialistinių šalių ekonomikas Šiuo metu tai laisvos rinkos ekonomikos šalis, kurioje dominuoja paslaugų sektorius
 • Liuksemburgo ekonomika išsiskiria tarp visų ES šalių savo raida. 1850 metais atrasta geležies rūda pažymėjo Liuksemburgo persilaužimą ir lėmė jo ekonomikos pakilimą
 • Kroatija perėjo į rinkos ekonomiką Jos ekonomika stipriai nukentėjo Kroatijos nepriklausomybės karo metu, tačiau po karo ekonomika atsigavo. Iki 2007 - 2008 m

Users also searched:

...
...
...