Back

ⓘ Lietuvos gamta
                                               

Mūsų gamta

"Mūsų gamta" – Lietuvos mokslinis ir mokslo populiarinimo, gamtos ir krašto pažinimo, gamtos apsaugos, miškininkystės, medžioklės, žūklės ir krašto pažinimo žurnalas, ėjęs 1964–1998 m. Vilniuje.

                                               

Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija

LGMOA – nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti gamtos mokslų olimpiadų tobulinimu ir mokslo populiarinimu užsiimančius dėstytojus ir studentus – oranžinius. Asociacija suburta 2003 m. Asociacijos tikslai – pakeisti seną požiūrį į moksleivių ugdymą, skatinti jaunimą domėtis mokslu, tobulinti moksleivių švietimo ir lavinimo sistemą, suvienyti bendradarbiavimui mokytojus, dėstytojus, studentus bei pačius mokinius. Pagrindiniai LGMOA organizuojami renginiai – LitBO Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II ir III turai, LitChO Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II ir III ...

                                               

Jonavos rajono gamta

Jonavos rajone užregistruotos 754 natūraliai augančios induočių augalų rūšys 99 šeimos ir 358 gentys. 725 rūšys 96.1 % - gaubtasėkliai, 3 - plikasėkliai, 26 - sporiniai induočiai. Pati gausiausia - kaip ir visoje Lietuvoje - astrinių šeima.

                                               

Gamta (žurnalas)

Leido Lietuvos gamtininkų draugija kartą per ketvirtį. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune. Išėjo 20 numerių. Iliustruotas per 60 p. leidinys nagrinėjo įvairių mokslų klausimus, skelbė naujausius tų mokslo šakų tyrinėjimus, informavo apie gamtos mokslo pasiekimus užsienio šalyse. Supažindino su Lietuvos mokslo istorija, rašė apie Lietuvos gamtininkų draugijos veiklą. Bendradarbiavo Povilas Brazdžiūnas, F. Dičiūtė, Tadas Ivanauskas, Steponas Jankauskas, Vytautas Kaikaris, Juozas Matulis, Antanas Minkevičius, Alfonsas Palionis, Paulius Slavėnas ir kt.

                                               

Gamta (reikšmės)

Gamta gali reikšti: Medicina ir gamta – pirmasis medicinos, veterinarijos, farmacijos ir gamtos dvimėnesis žurnalas lietuvių kalba, leistas 1913 m. Vilniuje. Gamta – visas materialus pasaulis – visa materija, apimanti medžiagą bei įvairių formų energiją. Gamta žurnalas – Lietuvos gamtininkų žurnalas, ėjęs 1936–1940 m. Kaune.

                                               

Medicina ir gamta

Leido ir redagavo Stasys Matulaitis. Išspausdinti straipsniai medicinos, farmakologijos klausimais. Spausdino K. Strazdo spaustuvė ir A. Vėgelės spaustuvė Vilniuje. Išėjo 2 numeriai. Bendradarbiavo Petras Avižonis, Jonas Basanavičius, Domininkas Bukantas, Andrius Domaševičius.

                                               

Lietuvos gamtos fondas

Lietuvos gamtos fondas – visuomeninė gamtos apsaugos organizacija, skatinanti ir remianti įvairią su gamtos apsauga susijusią veiklą, įkurta 1991 m. ir veikianti Vilniuje, Algirdo g. 22–3.

                                               

Tėviškės gamta

Įsteigė laikraščio redakcinė taryba, pirmininkas ir redaktorius Juozas Stasinas. Nuo 1991 m. leidžia ULAB "ABO". Tiražas: 1989 m. – 25 000 egz., 1996 m. – 3000 egz., 2000 m. – 2500 egz., 2011 m. – 2000 egz. Nušviečia Lietuvos ir pasaulio gamtą bei jos apsaugos problemas, gamtosaugininkų, miškininkų, žuvininkų veiklą, spausdina straipsnius ekologinio švietimo, etninės kultūros, aplinkosaugos, teisės, istorijos temomis. Bendradarbiauja: gamtininkas Selemonas Paltanavičius, geografas prof.Algirdas Stanaitis, etnologas prof. Libertas Klimka, dr.Laimutis Januškevičius, žurnalistai:Raimonda Karn ...

                                               

Gamtos paveldo objektas

Gamtos paveldo objektas – atskiras arba tankias grupes sudarantis kraštovaizdžio elementas, kuriam dėl jo vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas. Gamtos paveldo objektai yra: zoologiniai – saugomų gyvūnų rūšių radavietės veisimosi ir maitinimosi vietos, gyvūnų kolonijos, unikalūs paukščių lizdai, kitos gyvūnų veiklos retenybės. hidrogeologiniai – išskirtinio debito ir ypatingų savybių šaltiniai ir versmės; botaniniai – išskirtinio amžiaus, matmenų, formų ar dendrologiniu bei estetiniu požiūriu vertingi medžiai, krūmai, saugomų augalų ir grybų rūšių augaviet ...

                                               

Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultetas

Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultetas – VDU struktūrinis padalinys, turintis fakulteto statusą. Tai studijų ir mokslo centras, kuriame organizuojamos tiek tradicinių, tiek naujausių biomedicinios ir fizinių mokslų studijos ir atliekami aktualūs moksliniai tyrimai. Fakultetas įsikūręs Kaune, Vileikos g. 8. Fakultete vykdomos aplinkotyros, biologijos, biochemijos ir biotechnologijos krypčių studijos.

                                               

Gamta. Mokyklinė enciklopedija

Gamta – enciklopedinis leidyklos "Alma Littera" leidinys apie vaistinius augalus. Autorius – David Burnie. Iš anglų kalbos vertė Audronė Tupikina.

                                               

Lietuvos nacionalinis muziejus

Jo ištakos sietinos su 1855 m. gegužės 11 d. Eustachijaus Tiškevičiaus įkurtu Senienų muziejumi Vilniuje, kuris buvo įsteigtas uždarytame po 1830–1831 m. sukilimo Vilniaus universitete. Pastarojo veiklą nutraukė rusifikacinė politika, vykdyta po 1863–1864 m. sukilimo. 1865 m. suvalstybintas, 1868–1869 m. didžioji jo lituanistinių rinkinių dalis išvežta į Maskvą. 1918–1919 m. Jonas Basanavičius ėmėsi kurti Istorijos ir etnografijos muziejų, tačiau Lenkijai okupavus Vilnių šis darbas nutrūko. 1920–1939 m. rinkiniai buvo saugomi Vilniaus Stepono Batoro universitete, kur ilgainiui įkurti Etnog ...

                                     

ⓘ Lietuvos gamta

 • 1970 m. Gamta ir žmogus 1972 m. mokomąją priemonę Gamtos apsauga normatyvinių aktų rinkinį Gamtos apsauga abu 1976 m. Lietuvos gamtos draugija
 • Mūsų gamta Lietuvos mokslinis ir mokslo populiarinimo, gamtos ir krašto pažinimo, gamtos apsaugos, miškininkystės, medžioklės, žūklės ir krašto pažinimo
 • LGMOA Lietuvos Gamtos Mokslų Olimpiadų Asociacija nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti gamtos mokslų olimpiadų tobulinimu ir
 • Jonavos rajono gamta - centrinėje Lietuvoje dalyje esančio Jonavos rajono gyvosios ir negyvosios gamtos visuma. Jonavos rajone užregistruotos 754 natūraliai
 • Gamta Lietuvos gamtininkų žurnalas, ėjęs 1936 1940 m. Kaune. Leido Lietuvos gamtininkų draugija kartą per ketvirtį. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune
 • Gamta gali reikšti: Gamta visas materialus pasaulis  visa materija, apimanti medžiagą bei įvairių formų energiją. Gamta žurnalas Lietuvos gamtininkų
 • Medicina ir gamta pirmasis medicinos, veterinarijos, farmacijos ir gamtos dvimėnesis žurnalas lietuvių kalba, leistas 1913 m. Vilniuje. Leido ir redagavo
 • jūros regioninis projektas, Lietuvos pelkių apsauga ir restauravimas, Lietuvos ekologinio tinklo sukūrimas. Fondas išleido gamtos apsaugos ir ekologinio švietimo
 • Tarybų Lietuvos enciklopedija TLE mokslinis enciklopedinis leidinys, skirtas supažindinti su Lietuvos TSR archeologija, istorija, mokslu, gamta žymių
 • Tėviškės gamta mėnesinis laikraštis, einantis nuo 1989 m. gegužės 3 d. Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 10A. Įsteigė laikraščio redakcinė taryba, pirmininkas
 • Gamtos paveldo objektų nuostatai. 2020 m. liepos mėn. 1 d. Lietuvoje buvo 684 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai 156 iš jų paskelbti gamtos paminklais
 • fakultetas reorganizuotas į Gamtos mokslų fakultetą. Vytauto Didžiojo universiteto iki 1930 m. Lietuvos universiteto Matematikos gamtos fakultetas: 1922 1940

Users also searched:

...
...
...